Skip to main content
Category

Ajankohtaista

Löytävä työ pyrkii ikääntyneiden palveluiden kehittämisessä kohti alueellista tasa-arvoa

By Ajankohtaista, Yleinen

Räätälöityjä ja kotiin vietäviä palveluja tarvitaan

Vuoden 2021 alussa Varsinais-Suomessa asui noin 482 700 ihmistä, joista eläkeläisiä oli reilut 129 000. Väestöennusteiden mukaan pelkästään yli 74-vuotiaiden määrä tulee kasvamaan alueella vuosien 2021–2038 välillä yli 50 % nykyisestä. On inhimillisesti ja kansantaloudellisesti tärkeää, että ikääntyneet elävät hyvää elämä omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Jo pelkästään tilastodatan perusteella on selvää, että kotiin vietävää tukea ja apua tarvitaan nykyistä enemmän. Samalla räätälöityjen palveluiden tarve kasvaa, kun ikääntyneitä ei voi enää niputtaa samaan muottiin ja heidän lähtökohdat vanhuuteen ovat hyvin erilaiset.

Palveluita tarjottaessa ja kehitettäessä on hyvä muistaa uusimmat tutkimustulokset, jotka osoittavat, että pelkkä fyysinen hoiva tai konkreettinen tekeminen eivät pelkästään riitä ikääntyvien tarpeiden tyydyttämiseen. Ikääntyvien henkiset tarpeet ovat hyvin erilaiset ja he kokevat hyvin vahvoja riittämättömän avun tunteita, jos kohtaamisia leimaa kiire ja jokapäiväinen tavallinen vuorovaikutus puuttuu. Tällöin ikääntynyt kokee itsensä helposti mekaanisen tekemisen kohteeksi, joka saattaa lisätä yksinäisyyden kokemuksia entisestään.

Hyviä kokemuksia ikääntyneiden kanssa työskentelystä on saatu mm. löytävästä ja etsivästä vanhustyöstä. Etsivää tai löytävää vanhustyötä tehdään ja kehitetään ympäri Suomea ja sille on todettu olevan tarvetta sekä isoissa että pienissä kunnissa. Tämänkaltaista vanhustyötä kehitetään parhaillaan monissa kunnissa täydentämään muita sote-palveluita.

Työskentelyn keskiössä ajan antaminen ja ikääntyneen tarpeet

Löytävässä vanhustyössä autetaan kaikkein heikommassa asemassa olevia ikääntyneitä. Löytävän työn lähtökohtana on räätälöidä iäkkään tarvitsema apu ja tuki kunkin ikääntyneen tarpeiden mukaan. Perusta yhteistyölle luodaan menemällä ikääntyneen luokse ja antamalla hänelle aikaa, jonka kautta mahdollistetaan luottamuksen rakentuminen sekä ikääntyneen oman tarinan ja toiveiden kuuleminen. Kohtaaminen luo turvallisuudentunnetta sekä lieventää muutokseen liittyviä pelkoja ja vastarintaa.

Löytävän työn toimintamallissa ikääntynyt kohdataan vertaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Kotona asumista ja hyvinvointia edesauttavat palvelut ja toiminnot valitaan ja käynnistetään yhdessä ikääntyneen kanssa olemassa olevasta palvelutarjonnasta. Palvelujen käynnistymistä seurataan ja tarvittaessa palveluiden vastaanottamisen tärkeydestä keskustellaan ikääntyneen kanssa. Tavoitteena on tarjota ikääntyneelle sellaiset vaihtoehdot, jotka mahdollistavat turvallisen ja mielekkään elämän jatkumisen kotona. Tällöin myös vahvempien tukimuotojen tarve siirtyy ja nämä resurssit voidaan käyttää enemmän tukea tarvitsevien ikääntyneiden hoitamiseen.

Kohti alueellisesti tasa-arvoisia palveluja

Palveluiden kehittäminen ja juurruttaminen alueille on hidasta ja vaatii kunnilta sekä taloudellista tukea että yhteistyön käynnistämiseen liittyviä intressejä. Löytävän vanhustyön on todettu täydentävän virallista palvelujärjestelmää ja ottavan koppia heistä, joille yleiset, kaikille suunnatut palvelut, eivät sovi tai tavoita.

Julkisen puolen kotiin vietävien palveluiden vähentyessä kunnat ovat hyötyneet Löytävän työn joustavuudesta ja kokonaisvaltaisesta työotteesta. Tällä hetkellä palvelua on saatavilla rajatusti, mutta lähes kymmenen vuoden sinnikkään kehittämistyön, hyvän kumppaniyhteistyön ja myönteisten asiakaskokemusten ansiosta, toimintamme on pikkuhiljaa laajentunut sekä Vakka-Suomen alueelle että Perusturvakuntayhtymä Akselin alueelle. Yhteistyökuntina toimivat tällä hetkellä Turun lisäksi Uusikaupunki, Laitila, Masku, Mynämäki ja Nousiainen sekä Taivassalo ja Vehmaa.

On tärkeää, että ikääntyneiden palveluiden kehittämisessä otetaan huomioon monipuolisuuden ja marginaaliryhmien tarpeiden lisäksi myös se, että palveluiden saatavuus ei olisi kiinni siitä, missä ikääntynyt asuu.

Lisätietoja Löytävästä vanhustyöstä löydät tästä. Voit seurata meitä myös facebookissa.

Lähteet:

Tilastokeskus, Lounaistieto

Van Aerschot, L., Kadi, S., Rodrigues, R., Hrast, M. F., Hlebec, V., & Aaltonen, M. (2022). Community-dwelling older adults and their informal carers call for more attention to psychosocial needs : Interview study on unmet care needs in three European countries. Archives of Gerontology and Geriatrics, 101, Article 104672. https://doi.org/10.1016/j.archger.2022.104672

Anna tunti aikaa toiselle -Vapaaehtoistyöviikko!

By Ajankohtaista

Anna tunti aikaa toiselle -vapaaehtoistyökampanja rantautuu Pohjois-Turkuun. Viikonaikana alueen asukkailla on mahdollisuus tutustua paikallisiin järjestötoimijoihin. Vapaaehtoistyöviikko järjestetään osana Eloisa Pohjois-Turku -hanketta, jonka rahoittaja Varsin Hyvä Leader toimii. Kampanjaa on toteuttamassa kahdeksan eri toimijaa ja ympäri Pohjois-Turkua. Ohjelmassa on pihatalkoita ympäri Pohjois-Turun aluetta, Senioripäivässä avustamista, Partio toimintaan tutustumista ja paljon muuta!

Listauksen aktiviteetista ja ohjelmasta löydät: https://forms.gle/fjQri7HGpMbThuxL6

Vapaaehtoistyökampanjaan voit ottaa myös osaa toisella tavalla, voit ilmoittautua mukaan silloin, jos autat vaikka ystävää tai naapuria jossain arkisessa asiassa. Teemme arjessa paljon ns. näkymätöntä vapaaehtoistyötä auttamalla läheisiä tai tuntemattomiakin. Asia on voi olla vaikka yhteinen ulkoilu tai kaupassa käynti.  Anna tunti aikaa -kampanjan avulla halutaan tuoda näkyviin myös arkinen vapaaehtoistyö.

Tule mukaan ja anna pieni aika toiselle tai alueellesi!

Lisätietoja:

Saila Äyräntö

Eloisa Pohjois-Turku -hanke

0447728921 / saila.ayranto@fingerroos.net

 

 

 

Turun kaupungin pormestarit kylässä Me-talolla 28.4.

By Ajankohtaista
Turun pormestari Minna Arve ja apulaispormestarit Piia Elo, Elina Rantanen ja Ville Valkonen tulevat kylään torstaina 28.4. Pansion Me-talolle klo 17.30 – 19.00
Pansion asukastapaamisen tavoitteena on vapaa keskustelu ja ajatustenvaihto asukkaiden, pormestarien ja kaupungin työntekijöiden välillä.
Tilaisuudessa kuullaan myös uusimmat kuulumiset Pansion monitoimitalohankkeen etenemisestä.
Tarjolla on kahvia, teetä ja pientä makeaa.
Halutessasi voit jättää pormestareille ennakkokysymyksiä Pansion alueen asioista Kerrokantasi-palvelun kautta: kerrokantasi.turku.fi/pansio

 

 

 

 

Me-talo, Maarian Kylätalo sekä Lauste mukana asukasbudjettiäänestyksessä!

By Ajankohtaista

Turun kaupunki panostaa upeasti lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen. Fingerroosin säätiön koordinoimat Pansion Me-talo ja Maarian kylätalo ovat mukana myös äänestyksessä. Lausteen lähiötuvalle voi jälleen myös äänestää työntekijää. Äänestää voi yhdellä alueella. Äänestysaika on koko huhtikuu ja se edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Mikäli haluat äänestää Pansion Me-talon kohteita, niin valitse Pansio-Jyrkkälä alue. Maarian kylätalo liittyy taas Maaria-Paattisten alueeseen.

Linkki äänestämiseen on tässä:

https://asukasbudjetti.turku.fi/processes/budjetti-2021/f/8/budgets/16/projects

 

 

 

Eloisa Pohjois-Turku -hanke käynnistyy!

By Ajankohtaista

Fingerroosin säätiö haki yhteistyössä Maarian Kyläyhdistys ry:n kanssa rahaa Pohjois-Turun alueellisen yhteisöllisyyden, vapaaehtoistyön ja tiedotuksen kehittämiseen.  Rahoitus toimintaan on saatu ajalle 1.3.22-28.2.23.

Eloisa Pohjois-Turku -hankkeen tavoitteena on:

  1. Tukea ja vahvistaa paikallista viestintää, yhteistyötä ja osaamista asukkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.
  2. Luoda pohja alueelliselle vapaaehtoistyön mallille yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa.
  3. Vahvistaa alueellista ylisukupolvista hyvinvointia yhteisöllisyyden avulla ja kohottaa alueen hyvinvointia osallisuuden keinoin.

    Yhteistyöllä saadaan enemmän aikaan! Kuvapankista: maaseutu.kuvat.fi

Toimitko ja vaikutatko Pohjois-Turun alueella? Tervetuloa mukaan Eloisa Pohjois-Turku -hankkeen aloitustilaisuuteen 10.3. klo 18.00 Maarian Kylätalolle. Tilaisuudessa käydään läpi hankkeen suunnitelmia, verkostoidutaan ja vaihdetaan ajatuksia tulevasta yhteistyöstä. Pyydämme tilaisuuteen ennakkoilmoittautumia 7.3. mennessä klikkaamalla linkistä: https://forms.gle/sEyPSY4c1dJ1XCJH7

 

 

Kysy lisää hankkeesta ja sen toteutuksesta:

Saila Äyräntö, saila.ayranto@fingerroos.net tai p. 044-7728921

Hankkeen rahoittaja Leader Varsin Hyvä tukee maaseudun kehittämishankkeita, lue lisää toiminnasta:  Leader Varsin Hyvä (varsinhyva.fi)

Löytävän vanhustyön uudet tuulet

By Ajankohtaista

Turun ja Vakka-Suomen Löytävän tiimit yhdistyivät

Vuoden alusta Turun ja Vakka-Suomen löytävä työ on yhdistetty yhteiseksi toiminnoksi ja yhteisen STEA-rahoituksen piiriin. Muutos on rakenteellinen ja työmme Turussa, Uudessakaupungissa ja Laitilassa jatkuu entiseen malliin.

Vanhustyön asiantuntija Päivi Maisila siirtyy uusiin tehtäviin ja Päivin työsuhde Löytävässä työssä päättyy 28.2. Vanhustyön asiantuntijana aloittaa 1.3. Pirjo Reinikainen. Saija Rahunen on vuorotteluvapaalla 29.7. asti. Löytävän vanhustyön päällikkönä on aloittanut Sanna Jokinen ja vanhustyön asiantuntijana Mathilda Söderblom. Kaikki yhteystietomme löytyvät täältä.

Toimintamme laajenee Akselin alueelle, Vehmaalle ja Taivassaloon

Löytävän vanhustyön yksilöasiakastyö laajenee kevään aikana peruskuntayhtymä Akselin eli Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten alueelle sekä Vehmaalle ja Taivassaloon. Valmistelutyöt ovat käynnissä ja tiedotamme yhteistyökumppaneita, kun löytävään työhön voi ohjata asiakkaita näiltä alueilta.

Vapaaehtoiset ammatillisen löytävän työn rinnalle

Aloitamme uutena palveluna Löytävän vanhustyön vapaaehtoistoiminnan 1.3.2022. Toiminta täydentää löytävän työn ammatillista yksilötyötä ja vapaaehtoisen tuki räätälöidään kullekin asiakkaalle erikseen. Painotus tulee olemaan erityisesti kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ikääntyneiden auttamisessa. Tiimiimme liittyy vapaaehtoistyön koordinaattori Annika Sabell, joka kertoo mielellään lisää tulevasta toiminnastamme.

Lisätietoa:

Löytävän vanhustyön päällikkö, Sanna Jokinen, p. 044 975 1610

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Annika Sabell, p. 044 740 9863 (1.3.2022 alkaen)

Lisätietoa Löytävästä vanhustyöstä

Löytävän vanhustyön Facebook-sivu

Nina Pietikäinen Fingerroosin säätiön toimitusjohtajaksi 4.3.2022 alkaen

By Ajankohtaista, Yleinen

Miika Neulaniemen pesti määräaikaisena toimitusjohtajana on päättymässä. Hän palaa Pansion Me-talon päälliköksi.

Fingerroosin säätiön uutena toimitusjohtajana aloittaa 4.3.2022 alkaen Turun Tyttöjen talon johtajana aiemmin toiminut kasvatustieteiden maisteri Nina Pietikäinen.

Nina odottaa innolla tulevaa:

Ajattelen Fingeroosin säätiötä kanssakulkijana. Ihminen ei kulje matkaansa yksin, matkassa mukana tai matkan varrella on tärkeää että kulkija kohtaa arvostusta ja inhimillisyyttä. Sitä tämä säätiö toiminnallaan ja arvoillaan tarjoaa monelle eri elämänvaiheessa olevalle ihmiselle. Odotan innostuneena yhteistyötä ja tulevaisuuden visiointia uusien ja aikaisempien kumppaneiden kanssa sekä lämpimiä kohtaamisia toimintaan osallistuvien ja työntekijöiden kanssa.

Haussa nuori työntekijä!

By Ajankohtaista, Toiminta

Fingerroosin säätiön koordinoimaan toimintakeskus Pansion Me-talolle etsitään

OHJAAJAA

kokopäiväiseen työhön ajalle 1.3. – 31.12.2022. Haussa on alle 30-vuotias nuori.
Työ mahdollistuu STEA:n paikka auki ohjelman kautta:

https://www.paikka-auki.fi/rekrytointi/

Ohjaaja työskentelee muun henkilökunnan apuna asiakastyössä lasten ja aikuisten kanssa, viestinnässä (erityisesti some) sekä tapahtumien järjestämisessä. Työtehtävät voivat liittyä myös digituen tarjoamiseen, harrastustoiminnan ohjaamiseen ja talon ylläpitoon liittyviin tehtäviin. Tärkeä osa työtä on lasten ohjaaminen erilaisten toiminnallisten menetelmin, kuten taiteen, liikunnan tai leivonnan kautta ja toimia läksyapuna. Työ voi sisältää iltatyötä. Osa työajasta toteutuu Fingerroosin säätiön muissa toimipisteissä Turun keskustassa ja Maarian kylätalolla.

Eduksi katsotaan, jos sinulla on työhön soveltuvaa koulutusta, jonkun verran kokemusta esimerkiksi sosiaali-, nuoriso-, liikunta- tai taidealalta, erityisesti lasten kanssa tehtävästä työstä. Toivomme, että olet sosiaalinen, motivoitunut, avoin oppimaan uutta ja hallitset viestintää. Ohjaajana toimit osana Me-talon työyhteisöä Me-talon esimiehen ohjauksessa. Yhteistyökumppaneina ovat esimerkiksi Pansion koulu, Mikaelin seurakunta, Turun Icehearts ja Turun 4H.

Tarjoamme innostavan työyhteisön tuen sekä ainutlaatuisen näköalapaikan sosiaalialalle. Lupaamme, että työpäiväsi eivät ole yksitoikkoisia vaan täynnä hyviä kohtaamisia lasten ja aikuisten kanssa.

Me-talo on Fingerroosin säätiön koordinoima ja Turun kaupungin sekä Me-säätiön mahdollistama yhteistoiminnallinen toimintakeskus Hövelin palvelukeskuksessa Pansiossa. Me-talolta löytyy juttuseuraa, mielekästä tekemistä, kursseja, kerhoja ja tapahtumia, kokoustilaa sekä apua ja neuvoa elämän eri ongelmakohtiin, erityisesti perhetyötä. Toimintaan voi tutustua: www.fingerroos.net/toiminta/metalo tai #metaloturku Instagramissa ja Facebookissa.

Hae työtä:

https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/11177566?lang=fi

Ei se nyt niin hirveää ollutkaan!

By Ajankohtaista, Toiminta

Arvo-hankkeessa rohkaistaan kokeilemaan

Viime syksyn ajan Arvo ihmiselle-hankkeen myötä pitämäni digi-elämänhallintaryhmät tarjosivat monenlaista näkökulmaa sekä ryhmiin osallistuneille että minulle. Osallistujia saapui paikalle jos jonkin sortin digilaitteet käsissä, toiveenaan oppia uutta ja virkistää vanhaa osaamista siinä sivussa. Viikot vierivät ja digitunneilla käytiin läpi monenlaista asiaa monien ihmisten kanssa, puhelimista ja tietokoneista tableteihin ja televisioon, ja mitä siltä väliltä ja niiden ulkopuolelta vielä voi löytyä.

Pääsin ilokseen seuraamaan ryhmien edetessä eräänlaista kerronnan kaarta. Ensimmäisellä tunnilla ryhmiin saapui aina sekalainen joukko osallistujia, toiset karttuneempia digiasioissa, toiset vähemmän. Toisilla oli jo paljonkin tietämystä, jota he sitten toivoivat tunneilla voivansa ammentaa lisää tiedon laajasta valtamerestä. Toiset olivat vasta-alkajia nykytekniikan saralla, ja jos vanha simpukkapuhelin ei vielä kertaakaan ollut pettänyt, niin mikäs tuossa – jokainen kulkee omaa tahtiaan tekniikan kehityksen vanavedessä, siten kuin se itsestä tuntuu luontevimmalta.

Isoistakin käyttötottumus- ja osaamistasojen eroista huolimatta digiryhmien osallistujissa oli kaikissa paljon samaa. Varsinkin yksi piirre, joka nousi esille jokaisessa digiryhmässä ennemmin tai myöhemmin, viikkojen edetessä, kun oltiin tultu tutummiksi toistemme kanssa ja digiasioita oltiin enenevissä määrin saatu yhdessä ja yksinkin opeteltua.

Rohkeus!

Rohkeus yrittää, mennä oman tunnon mukaan ja sörkkiä vähän tikulla mihin tuo nykytekniikka oikein kykenee, ja mitä jos siitä vaikka olisi enemmän iloa minullekin. Tekniikka kehittyy, jotta arkinen elämä olisi helpompaa, mutta siltä se ei välttämättä tunnu, varsinkaan jos ei ole sitä nuorinta sukupolvea. Omanikäisteni on aina ollut helppo hypätä mukaan nykytekniikan kehityksen seuraavaan vaiheeseen, kun lapsena saimme jo ensimmäiset kännykät ja tietokoneet, ja netin käyttöä alettiin harjoittaa ala-asteella. Tuntuma oltiin saatu jokaiseen digilaitteeseen jo varhain, ja kun laitteet vuosi toisensa jälkeen kehittyvät, se tuntuma säilyy ja auttaa siirtymään vanhoista laitteista aina kerrallaan vähän uudempiin.

Mutta, kuten digiryhmissä pääsin toteamaan, kehityksen kelkkaan ei ole koskaan liian myöhäistä hypätä. Jos on rohkeutta vähän kokeilla ja ihmetellä mihin nuo uudet tabletit ja älypuhelimet oikein kykenee, se rohkeus voi kantaa odottamattoman pitkälle, ja tuoda paljonkin helpotusta arkeen. Digiryhmissäni, kun katsoin osallistujia ensimmäisillä tunneilla ja vertasin heitä viimeiseen tapaamiseemme, jokin oli aina muuttunut. Pieni itsevarmuus alkoi pilkottaa silmissä, ja nyt uskallettiinkin jo painaa tuotakin nappia, mistä ennen oltiin luultu, että koko puhelin räjähtää tai mitä ties. Ehkä se internettikään ei ole niin hirveä paikka, kun saatiin käytyä vähän tuota virusturvaa ja eri selaimia läpi. Nyt tuli luettua sähköpostitkin selaimessa ensimmäistä kertaa, ei se niin vaikeaa ollut – kaipa tuon voi tehdä uudestaankin! Okei, vai tällainen on verkkopankki – no, kaipa ne paperilaskut saavat siis pikkuhiljaa jäädä.

Pienin askelin kun alkaa, niin kohta huomaa jo uskaltavansa ja tietävänsä kaikenlaista näiden laitteiden kanssa. Kuten aina tykkään peräänkuuluttaa; tiedän että on yleinen pelko, ettei tykkää painaa mitään mistä ei tiedä jotain, koska pelkää että mitä hirveitä sitten tapahtuu. Mutta: hirveän hankala on edes nykylaitteilla saada vahingossa jotain peruuttamatonta aikaan, eli kannattaa kokeilla pikku hiljalleen.

Teknologia kehittyy meidän eduksemme ja jotta arki olisi aina hiukan helpompaa tai mukavampaa. Jos omaa tahtia lähtee mukaan kokeilemaan, eikä suurin ennakkoluuloin tai etenkään liian suurin harppauksin, sieltä voi löytyä vaikka mitä!

Arvo-hankkeen elämänhallintaryhmät, myös digiapu, jatkuvat keväällä 2022.

Olavi Helenius, digituutori Arvo-hankkeessa