MITÄ LÖYTÄVÄ VANHUSTYÖ ON?

Löytävä vanhustyö on suunnattu haasteellisessa elämäntilanteessa oleville, riittämättömien tai kokonaan palvelujen ulkopuolella oleville, kotona asuville yli 60-vuotiaille. Löytävä vanhustyö tavoittaa, ohjaa ja tukee ikääntyneitä tarvitsemiensa toimintojen ja palveluiden pariin asiakkaantahtisesti ja luottamusta rakentaen. Löytävä työ on tavoitteellista ja ammatillista.

Löytävän työn palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. Toiminnan päärahoittaja toimii Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

MITEN LÖYTÄVÄN VANHUSTYÖN ASIAKKAAKSI TULLAAN?

Löytävään vanhustyöhön voi ottaa yhteyttä kuka tahansa, jolla herää huoli ikääntyneen hyvinvoinnista. Yhteydenottaja voi olla ikääntynyt itse, omainen, muu läheinen tai ammattilainen.

Löytävään työhön voi tehdä myös huolenilmaisun joko soittamalla tai postittamalla oheisen lomakkeen Löytävän vanhustyön toimistoon. Lomakkeen voit ladata tästä.

Akuuteissa hätätilanteissa pyydämme olemaan yhteydessä 112 tai Varsinais-Suomen sosiaali- ja kiirispäivystykseen, puh. 02 262 6003.

MITÄ LÖYTÄVÄ VANHUSTYÖ TARJOAA?

Yksilöasiakastyö

Tapaamme asiakkaamme kiireettä kartoittaen ikääntyneen toiveet ja elämäntilanteen. Työskentely tapahtuu asiakkaan kotona, löytävien toimistolla tai muussa sovitussa paikassa sekä puhelimitse. Työmenetelminä mm. neuvonta, ohjaus, tukeminen, motivointi, saattaminen. Löytävä huolehtii, että sovitut asiat tulevat tehtyä tai asiakas kiinnittyy sovittuihin palveluihin/ toimintoihin. Asiakkuuden kesto määräytyy yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Yksilöasiakastyötä tehdään Turun, Uudessakaupungin ja Laitilan alueilla.

Yleisten kustannusten nousun ja toiminta-avustusten pienenemisen vuoksi, joudumme supistamaan toimintaamme. Palvelumme päättyvät Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten alueella 30.4.2024 mennessä.

Pilke®-toiminta

Pilke-toiminta on vertaistuellista, ammatillisesti ohjattua ryhmätoimintaa yli 60-vuotiaille ikääntyneille, joilla on tai on ollut päihdeongelmia. Pilke-porukka kokoontuu kerran viikossa. Tapaamisessa mm. syödään aamupala, vaihdetaan kuulumisia, pelaillaan ja tehdään retkiä. Pilke-porukkaa ohjaa kaksi koulutettua Pilke -ohjaajaa. Pilke-porukat toimivat matalan kynnyksen periaatteella, eli niihin saa tulla sellaisena kuin on ilman vaatimusta päihteettömyydestä tai raitistumisesta.

Varsinais-Suomessa Pilke-toimintaa on eri tahojen toteuttamana Turussa, Uudessakaupungissa, Laitilassa, Mynämäellä, Raisiossa ja Liedossa.

Lisätietoa

 • Turku: p. 044 975 1610
 • Vakka-Suomi: p. 044 4918 204
 • Muut alueet: ota yhteyttä Varhan ikääntyneiden palveluihin.

Löytävä tavattavissa ilman ajanvarausta

Löytävä vanhustyö tarjoaa toimipisteissään neuvontaa ja ohjausta haastavassa tilanteessa olevien ikääntyneiden asioista ja palveluista ikääntyneille itselleen, omaisille tai muuten asiasta kiinnostuneille.

Tavattavissa ajat:

 • Turku: Tiistaisin klo 12–14, Brahenkatu 7 (katutaso)
 • Uusikaupunki, Laitila: yhteydenotot puh. 044- 737 4271 tai 044- 491 8204
 • Masku, Nousiainen, Mynämäki: yhteydenotot puh. 044- 759 6015 (30.4.2024 saakka)

Tarina-toiminta

Tarina on vapaamuotoista, kaikille ikääntyneille suunnattua avointa ryhmätoimintaa. Ryhmässä tullaan tutuiksi, vaihdetaan kuulumisia, kahvitellaan ja toteutetaan pienimuotoista toimintaa. Tarina-ryhmät kokoontuvat kerran viikossa

Turun Tarina-ryhmä kokoontuu sunnuntaisin klo 13-15 Löytävän vanhustyön tiloissa osoitteessa Brahenkatu 7, katutaso.

Uudessakaupungissa Tarina kokoontuu Löytävän vanhustyön toimistolla maanantaisin klo 13-15 osoitteessa Alinenkatu 17.

Lisätietoja täältä: Kohtaamispaikka Tarina

VAPAAEHTOISET LÖYTÄVÄN ASIAKKAIDEN ILONA 

Tule tekemään merkityksellistä vapaaehtoistyötä ikääntyneiden parissa. Antamallasi ajalla tuot iloa, toivoa ja merkitystä elämään – sekä lähimmäisellesi että itsellesi. Arkikaveri on ennen kaikkea ihminen toiselle ihmiselle – mitään erikoistaitoja ei vaadita. Halu auttaa ja sopiva oma elämäntilanne riittävät. Tarvittavan tuen ja perehdytyksen saat meiltä.

Tällä hetkellä toimintamme on keskitetty pääosin Turkuun, mutta jos haluaisit lähteä vapaaehtoiseksi ja asut Laitilan tai Uudessakaupungin alueella, ota rohkeasti yhteyttä.

Arkikaverin tehtäviä voivat olla esimerkiksi:

 • ulkoilu ja muu kevyt liikkuminen
 • digituki- ja digiasiointi
 • juttelu, muistelu ja kuunteleminen
 • lukeminen, musiikin kuuntelu, visailu, pelailu
 • vierailut kulttuurikohteissa

Lue lisää: Vapaaehtoistoiminta

 

HARJOITTELUPAIKAT

Vuoden 2024 harjoittelupaikat on päätetty.

Mikäli toivot harjoittelupaikkaa keväälle 2025, ole meihin yhteydessä syksyn 2024 aikana.

Otamme ensisijaisesti opintojensa loppupuolella olevia harjoittelijoita.

Yhteystiedot

Löytävän vanhustyön päällikkö (Varsinais-Suomi)
Sanna Jokinen, sosionomi yamk ja Pilke®- kouluttaja
p. 044 975 1610
sanna.jokinen@fingerroos.net

Työntekijät:

Vanhustyön asiantuntija (Turku)
Annikka Salonen, geronomi AMK (ruotsi ja suomi)
p. 044 975 1757
annikka.salonen@fingerroos.net

Vanhustyön asiantuntija (Turku)
Satu Formulahti, lähihoitaja – mielenterveys ja päihdetyö
p. 044 975 1750
satu.formulahti@fingerroos.net

Vanhustyön asiantuntija (Mynämäki, Masku, Nousiainen, 30.4.2024 asti)
Helena Levonmaa, KTM, gerontologi TtM (2023)
p. 044 759 6015
helena.levonmaa@fingerroos.net

Vanhustyön asiantuntija (Uusikaupunki, Laitila)
Heidi Raussi, lähihoitaja, ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyön eat
p. 044 491 8204
heidi.raussi@fingerroos.net

Vanhustyön asiantuntija (Laitila, Uusikaupunki)
Pirjo Reinikainen, lähihoitaja
p. 044 7374 271
pirjo.reinikainen@fingerroos.net

Vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja kehittäminen (Turku)
Mari Sandvik, lähihoitaja, sosionomi
p. 044 714 3360
mari.sandvik@fingerroos.net