Skip to main content

Fingerroosin säätiö

Fingerroosin säätiö edistää ikääntyneiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia, tukee nuoria ja perheitä ja tarjoaa yksilö- ja pienryhmätoimintaa. Teemme työtä toisiltamme oppien ”sukupolvet yhdessä” periaatteella. Toiminnan tavoitteena on osallistaa elinkaaren kaikki ikäryhmät hyvinvoinnin edistämiseen ylisukupolvisella työotteella.

Säätiö on kehittänyt Löytävän vanhustyön mallin, jota juurrutetaan Turun lisäksi myös Vakka-Suomessa. Työtä tehdään myös sen eteen, että työmuoto leviäisi alueella muihinkin kuntiin ja kaupunkeihin. Kaiken ikäisten hyvinvointia säätiö edistää ylläpitämässään toimintakeskus Panskiksessa sekä Maarian Kylätalolla. Hyvinvointi alueella edistää myös ikääntyneiden hyvinvointia.

Kumppaneina ja rahoittajina Fingerroosin säätiötä tukevat muun muassa: STEA, Turku ja Uusikaupunki ja LähiTapiola Varsinais-Suomi.

Säätiö ottaa työnsä tueksi vastaan myös testamentteja. Pankkiyhteys: FI48 5710 0420 3736 31.

Säätiön hallitus:
Pekka Paju (puheenjohtaja)
Ulla-Maija Nikula (varapuheenjohtaja)
Kimmo Karvonen
Jukka-Pekka Kuokkanen

Näin se alkoi - Fingerroosin säätiö

 • Yritysneuvos Markku Juhani Fingerroos ilmaisi v. 2008 tahtotilanaan, että hänen nimeensä perustettaisiin Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö
 • Säätiön puheenjohtajaksi Fingerroos kutsui yleislääketieteen emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelän hänen vanhusten hyväksi tekemän kunnioitettavan työn johdosta
 • Muistosäätiö rekisteröitiin 23.2.2011

Säätiön toiminta-ajatus ja tavoitetila

 • Fingerroosin säätiön toiminta-ajatuksena on edistää ikääntyneiden, perheiden ja eri ikäisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia Turun seudulla. Toiminnan tavoitteena on eriarvoisuuden vähentäminen ja osallisuuden edistäminen.
 • Tavoitteeseen päästään toisiltamme oppien “sukupolvet yhdessä” periaatteella.
 • Fingerroosin säätiö on tulevaisuuden toimija Turun seudulla, ihmisten hyvin tuntema ja arvostava toimija, jonka toiminnasta välittyy kokonaisvaltainen ihmiskäsitys sekä sosiaalis-eettinen vastuu ikääntyneiden henkisestä, psyykkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. Säätiö tunnetaan luotettavuudestaan, asiantuntijuudestaan ja ylisukupolvisesta työotteestaan.

Säätiön arvopohjaa

Arvot:

 • Tasavertainen kohtaaminen
 • Osallisuuden mahdollistaminen
 • Rohkeus innovatiiviseen kasvuun ja uudistumiseen

Missio:

Ylisukupolvista yhteenkuuluvuutta, vuorovaikutusta ja kohtaamista vahvistamalla edistämme ikäihmisten ja heidän läheistensä hyvin-vointia ja osallisuutta.

Toiminnan nykytila

 • Tavoitteiden toteuttamiseksi säätiö kehittää, juurruttaa ja vakinaistaa erilaisia ja uusia toimintamalleja ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi Turun seudulla.
 • Kohderyhmänä ovat erityisesti ikääntyneet, jotka jäävät herkästi erilaisiin palvelukatveisiin. Työtä tehdään esimerkiksi yksinäisten, masentuneiden, pelokkaiden sekä päihdeongelmiin ajautuneiden ikääntyneiden ja heidän läheistensä parissa.
 • Tavoitteiden saavuttamiseksi säätiö toimii yhteistyössä järjestöjen, kuntatoimijoiden, yritysten, seurakunnan sekä muiden toimijoiden kanssa.
 • Toiminnan tavoitteena on osallistaa elinkaaren kaikki ikäryhmät vanhusten hyvinvoinnin edistämiseen