Säätiössämme on käynnistynyt Åbo Haloo -hanke
(2018 – 2021)

Hankkeen tarkoituksena on järjestää yhteistä ryhmätoimintaa yli 60-vuotiaille ruotsinkielisille ja suomenkielisille  sekä kehittää verkostomaista yhteistyötä ruotsin- ja suomenkielisten toimijoiden välillä. Ryhmät ovat avoimia tai suljettuja ja ne kokoontuvat säännöllisesti.

Toiminta sisältää keskustelua, vertaistukea, toiminnallisuutta, kulttuuri-, taide-, ja luontoelämyksiä.

Åbo Haloo on nyt tauolla johtuen koronatilanteesta. Juuri nyt pystymme järjestämään Digiapua ryhmille, joissa on korkeintaan kaksi osallistujaa. Tässä voimme syventyä kännykän ja tietokoneen tehokkaaseen käyttöön.

Tapaamme Fingerroos säätiön tiloissa Yliopistonkatu 24 A 7, Turku.

Jos olet kiinnostunt toiminnasta, ota yhteyttä, Johan.Finne@alandia.inet.fi

Hanketta rahoittaa Svenska kulturfonden.

Inom vår stiftelse har initierats Åbo Haloo-projektet (2018-2021), vars uppgift är att ordna gemensam verksamhet för svensk- och finskspråkiga i åldern 60+ samt utveckla nätverksliknande verksamhet mellan svensk- och finskspråkiga aktörer. Grupperna som grundas kan vara öppna eller slutna och samlas regelbundet. Innehållet i verksamheten består av diskussioner, kamratstöd, kultur-, konst- och naturupplevelser.

Åbo Haloo är nu på paus beroende på rådande Coronasituation. Just nu har vi möjlighet att ordna ”Digihjälp” i grupper med högts två deltagare per tillfälle. Här kan vi fördjupa oss i mobiltelefonens och datorns effektiva användning.

Vi möts på Fingerroos stiftelsen, Universitetsgatan 24 A 7, Åbo. Om du är intresserad av verksamheten kontakta Johan Finne.

Johan.Finne@alandia.inet.fi

Projektet stöds av Svenska kulturfonden.

Säätiö ottaa työnsä tueksi vastaan myös testamentteja. Pankkiyhteys: FI48 5710 0420 3736 31.

Lisätiedot/Tilläggsuppgifter:

Johan Finne
Johan.Finne@alandia.inet.fi