MITÄ LÖYTÄVÄ VANHUSTYÖ ON?

Löytävä vanhustyö on suunnattu haasteellisessa elämäntilanteessa oleville, riittämättömien tai kokonaan palvelujen ulkopuolella oleville yli 60-vuotiaille. Löytävä vanhustyö tavoittaa, ohjaa ja tukee ikääntyneitä tarvitsemiensa toimintojen ja palveluiden pariin. Löytävä työ on tavoitteellista ja ammatillista.

Löytävän työn palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. Toimintaa tuetaan Veikkausvaroin.

 MITEN LÖYTÄVÄN VANHUSTYÖN ASIAKKAAKSI TULLAAN?

Löytävään vanhustyöhön voi ottaa yhteyttä kuka tahansa, jolla herää huoli ikääntyneen hyvinvoinnista. Yhteydenottaja voi olla ikääntynyt itse, omainen, muu läheinen tai ammattilainen.

Löytävään työhön voi tehdä myös huolenilmaisun joko soittamalla tai postittamalla oheisen lomakkeen Löytävän vanhustyön toimistoon. Lomakkeen voit ladata tästä.

 MITÄ LÖYTÄVÄ VANHUSTYÖ TARJOAA?

Yksilöasiakastyö

Tapaamme asiakkaamme kiireettä kartoittaen ikääntyneen toiveet ja elämäntilanteen. Työskentely tapahtuu asiakkaan kotona, löytävien toimistolla tai muussa sovitussa paikassa sekä puhelimitse. Työmenetelminä mm. neuvonta, ohjaus, tukeminen, motivointi, saattaminen. Löytävä huolehtii, että sovitut asiat tulevat tehtyä tai asiakas kiinnittyy sovittuihin palveluihin/ toimintoihin. Asiakkuuden kesto määräytyy yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Yksilöasiakastyötä tehdään Turussa, Uudessakaupungissa, Laitilassa, Taivassalossa ja Vehmaalla, Maskussa, Nousiaisissa ja Mynämäellä.

Pilke®-toiminta

Pilke-toiminta on vertaistuellista, ammatillisesti ohjattua ryhmätoimintaa yli 60-vuotiaille ikääntyneille, joilla on tai on ollut päihdeongelmia. Pilke-porukka kokoontuu kerran viikossa. Tapaamisessa mm. syödään aamupala, vaihdetaan kuulumisia, pelaillaan ja tehdään retkiä. Pilke-porukkaa ohjaa kaksi koulutettua Pilke -ohjaajaa. Pilke-porukat toimivat matalan kynnyksen periaatteella, eli niihin saa tulla sellaisena kuin on ilman vaatimusta päihteettömyydestä tai raitistumisesta.

Varsinais-Suomessa Pilke-toimintaa on eri tahojen toteuttamana Turussa, Uudessakaupungissa, Laitilassa, Mynämäellä, Raisiossa ja Liedossa.

Lisätietoa

  • Turku: p. 044 975 1610 tai Turun kaupungin internetsivuilta.
  • Vakka-Suomi: p. 044 4918 204
  • Muut alueet: ota yhteyttä kuntasi vanhuspalveluihin

Koulutamme Pilke-ohjaajia ja kouluttajia valtakunnallisesti yhteistyössä Sininauhaliiton kanssa.

Löytävä tavattavissa ilman ajanvarausta

Löytävä vanhustyö tarjoaa toimipisteissään yleistä neuvontaa ja ohjausta ikääntyneiden asioista ja palveluista ikääntyneille itselleen, omaisille tai muuten asiasta kiinnostuneille.

Tavattavissa ajat:

  • Turku: Tiistaisin klo 12–14, Brahenkatu 7 (katutaso)
  • Laitila: Tiistaisin klo 13–15, Vihtorinkatu 4
  • Uusikaupunki: Torstaisin klo 13–15, Alinenkatu 17

Tarina-toiminta

Tarina on vapaamuotoista, kaikille ikääntyneille suunnattua avointa ryhmätoimintaa. Ryhmässä tullaan tutuiksi, vaihdetaan kuulumisia, kahvitellaan ja toteutetaan pienimuotoista toimintaa. Tarina-ryhmät kokoontuvat kerran viikossa Uudessakaupungissa ja Laitilassa.

Vapaaehtoiset löytävän asiakkaiden tukena

Löytävässä vanhustyössä valmistellaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa löytävän asiakkaiden tueksi ja arjen avuksi ammatillisen löytävän työn rinnalle. Kehittämistyö alkaa kevään 2022 aikana.

Yhteystiedot

Löytävän vanhustyön päällikkö (31.1.-29.7.2022):

Työntekijät:

Vanhustyön asiantuntija (Turku)

Vanhustyön asiantuntija (Turku) (31.1.-29.7.2022)

Vanhustyön asiantuntija (Perusturvakuntayhtymä Akseli)

Vanhustyön asiantuntija (Uusikaupunki, Vehmaa, Laitila)

Vanhustyön asiantuntija, (Laitila, Uusikaupunki, Taivassalo)

Vapaaehtoistyön koordinointi ja kehittäminen (kaikki alueet)

Saija Rahunen vuorotteluvapaalla 31.1. -29.7.2022