Fingerroosin säätiön toiminta ja hankkeet

Fingerroosin säätiö edistää ikääntyneiden ja perheiden hyvinvointia ylisukupolvisella työotteella, jossa ihmisen elämänkaari nähdään kokonaisuutena. Syrjäytymistä, yksinäisyyttä ja huono-osaisuutta lievitetään tarjoamalla henkilökohtaisen avun lisäksi yhteisöjä ja ryhmätoimintoja, joihin kiinnittyä. Toiminnan tavoitteena on osallistaa elinkaaren kaikki ikäryhmät ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseen. Ympäristön voidessa hyvin myös ikääntyneiden hyvinvointi paranee.

Hanketoiminnassa pyrimme kehittämään ja juurruttamaan käyttöön toimintamalleja, joilla alueella asuvien ihmisten hyvinvointia voidaan parantaa. Kehitettyjen mallien vakiintuessa käyttöön etsimme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ja ideoita palvella ja auttaa ikääntyneitä ja perheitä Turussa ja lähialueilla.

Säätiö ottaa työnsä tueksi vastaan myös testamentteja. Pankkiyhteys: FI48 5710 0420 3736 31.

Tutustu tarkemmin toimintaamme!

Toimintamme

Elämyspankki – Metropolitan opera

Elämyspankki – Metropolitan opera

Elämyspankki – Ooppera baletti

Elämyspankki – Ooppera baletti

Elämyspankki – Kansallisgalleria

Elämyspankki – Kansallisgalleria

Elämyspankki – The New Victory Theater (ENGLISH)

Elämyspankki – The New Victory Theater (ENGLISH)

Elämyspankki – Google Arts and Culture (ENGLISH)

Elämyspankki – Google Arts and Culture (ENGLISH)

Elämyspankki – Suomen metsästysmuseo

Elämyspankki – Suomen metsästysmuseo

Elämyspankki – National Museum of Natural History (ENGLISH)

Elämyspankki – National Museum of Natural History (ENGLISH)

Elämyspankki – British Library Sounds (ENGLISH)

Elämyspankki – British Library Sounds (ENGLISH)

Elämyspankki – Digimuseo.fi

Elämyspankki – Digimuseo.fi

Elämyspankki – Museot.fi

Elämyspankki – Museot.fi

Elämyspankki – Luomus

Elämyspankki – Luomus

Elämyspankki – Taiteen talo

Elämyspankki – Taiteen talo

Pilke -ryhmät

Kohtaamispaikka Tarina

Löytävä vanhustyö

Me-talo

Päättynyt hanke: Syörään yhressä

Kuntouttava työtoiminta

Aluetyö

Åbo Haloo