Fingerroosin säätiön toiminta ja hankkeet

Fingerroosin säätiö edistää vanhusten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Säätiö palvelee vanhuksia ja heidän omaisiaan järjestämällä koulutusta sekä kuntouttavaa pienryhmä- ja yksilötoimintaa sekä tukee ikääntyneiden hyvinvointia edistävää toimintaa. Säätiössä tehdään työtä toisiltamme oppien ”sukupolvet yhdessä” periaatteella. Toiminnan tavoitteena on osallistaa elinkaaren kaikki ikäryhmät vanhusten hyvinvoinnin edistämiseen. Säätiö edistää kaikenikäisten hyvinvointia myös me-talo ja Syörään yhressä -toimintojen kautta.

Tutustu tarkemmin toimintaamme!

Toimintamme

Kohtaamispaikka Tarina

Löytävä vanhustyö

Me-talo

Syörään yhressä

Arki haltuun- vahvasti yhdessä

Kuntouttava työtoiminta

Åbo Haloo