Fingerroosin säätiö

Fingerroosin säätiö edistää vanhusten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Säätiö palvelee vanhuksia ja heidän omaisiaan järjestämällä koulutusta sekä kuntouttavaa pienryhmä- ja yksilötoimintaa sekä tukee ikääntyneiden hyvinvointia edistävää toimintaa. Säätiössä tehdään työtä toisiltamme oppien ”sukupolvet yhdessä” periaatteella. Toiminnan tavoitteena on osallistaa elinkaaren kaikki ikäryhmät vanhusten hyvinvoinnin edistämiseen. Säätiö edistää kaikenikäisten hyvinvointia myös me-talo ja Syörään yhressä -toimintojen kautta.

STEA sekä Me-säätiö tukevat toimintaamme.

Huom! Fingerroosin säätiö ottaa vastaan myös testamentteja ja lahjoituksia.

Kaipaatko apua?

Säätiön toiminta on suunnattu yksinäisyydestä, masennuksesta, pelokkuudesta tai päihdeongelmista kärsiville ikääntyneille sekä heidän läheisilleen Turun seudulla. Tiivis yhteistyö ikääntyneiden parissa työskentelevien viranomaisen, järjestöjen, seurakunnan, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa on tärkeä osa säätiömme toimintaa. Säätiön toiminnassa elämänkaari nähdään kokonaisuutena, ja siihen liittyy vahvasti ylisukupolvisuus.

Näin se alkoi - Fingerroosin säätiö

 • Yritysneuvos Markku Juhani Fingerroos ilmaisi v. 2008 tahtotilanaan, että hänen nimeensä perustettaisiin Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö
 • Säätiön puheenjohtajaksi Fingerroos kutsui yleislääketieteen emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelän hänen vanhusten hyväksi tekemän kunnioitettavan työn johdosta
 • Muistosäätiö rekisteröitiin 23.2.2011

Säätiön toiminta-ajatus ja tavoitetila

 • Fingerroosin säätiön toiminta-ajatuksena on edistää ikääntyneiden ja eri ikäisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia Turun seudulla. Toiminnan tavoitteena on eriarvoisuuden vähentäminen ja osallisuuden edistäminen.
  • Tavoitteeseen päästään toisiltamme oppien ”sukupolvet yhdessä” periaatteella. Tiivis yhteistyö viranomaisten, järjestöjen, seurakunnan, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa on tärkeä osa säätiömme toimintaa.
 • Säätiö haluaa profiloitua tulevaisuuden toimijana
  • Fingerroosin säätiö on tulevaisuuden toimija Turun seudulla ikääntyneiden hyvin tuntema ja arvostava toimija, jonka toiminnasta välittyy kokonaisvaltainen ihmiskäsitys sekä sosiaali-eetiinen vastuu ikääntyneiden henkisestä, psyykkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. Säätiö tunnetaan luotettavuudestaan ja asiantuntijuudestaan

Säätiön arvopohjaa

 • Huolehtiminen ikääntyneistä lähimmäisen rakkaudella
 • Yhdessä tekeminen yli yliorganisaatiorajojen
 • Toiminnan vaikuttavuus
 • Oikeudenmukaisuus

Toiminnan nykytila

 • Tavoitteiden toteuttamiseksi säätiö kehittää, juurruttaa ja vakinaistaa erilaisia ja uusia toimintamalleja ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi Turun seudulla.
  • Kohderyhmänä ovat erityisesti ikääntyneet, jotka jäävät herkästi erilaisiin palvelukatveisiin. Työtä tehdään esimerkiksi yksinäisten, masentuneiden, pelokkaiden sekä päihdeongelmiin ajautuneiden ikääntyneiden ja heidän läheistensä parissa.
 • Tavoitteiden saavuttamiseksi säätiö toimii yhteistyössä järjestöjen, kuntatoimijoiden, yritysten, seurakunnan sekä muiden toimijoiden kanssa.
 • Toiminnan tavoitteena on osallistaa elinkaaren kaikki ikäryhmät vanhusten hyvinvoinnin edistämiseen
 • Tarina, ikääntyneiden huolipiste ja ryhmätoiminnat