Skip to main content

Fingerroosin säätiö

Fingerroosin säätiö edistää ikääntyneiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia, tukee nuoria ja perheitä ja tarjoaa yksilö- ja pienryhmätoimintaa. Teemme työtä toisiltamme oppien ”sukupolvet yhdessä” periaatteella. Toiminnan tavoitteena on osallistaa elinkaaren kaikki ikäryhmät hyvinvoinnin edistämiseen ylisukupolvisella työotteella.

Säätiö on kehittänyt Löytävän vanhustyön mallin, jota juurrutetaan Turun lisäksi myös Vakka-Suomessa. Työtä tehdään myös sen eteen, että työmuoto leviäisi alueella muihinkin kuntiin ja kaupunkeihin. Kaiken ikäisten hyvinvointia säätiö edistää ylläpitämässään Pansion Me-talossa sekä yhteisötoimintataloilla Lausteen Lähiötuvassa sekä Maarian Kylätalolla. Hyvinvointi alueella edistää myös ikääntyneiden hyvinvointia.

Kumppaneina ja rahoittajina Fingerroosin säätiötä tukevat muun muassa: STEA, Turku ja Uusikaupunki, Me-säätiö ja LähiTapiola Varsinais-suomi.

Säätiö ottaa työnsä tueksi vastaan myös testamentteja. Pankkiyhteys: FI48 5710 0420 3736 31. Rahankeräyslupa on myös saatu ja siitä tietoa sivuillamme loppuvuonna 2021.

Säätiön hallitus: Pekka Paju (pj), Ismo Räihä (varapj), Kimmo Karvonen, Ulla-Maija Nikula, Minna Orpana (varajäsen).

Näin se alkoi - Fingerroosin säätiö

 • Yritysneuvos Markku Juhani Fingerroos ilmaisi v. 2008 tahtotilanaan, että hänen nimeensä perustettaisiin Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö
 • Säätiön puheenjohtajaksi Fingerroos kutsui yleislääketieteen emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelän hänen vanhusten hyväksi tekemän kunnioitettavan työn johdosta
 • Muistosäätiö rekisteröitiin 23.2.2011

Säätiön toiminta-ajatus ja tavoitetila

 • Fingerroosin säätiön toiminta-ajatuksena on edistää ikääntyneiden, perheiden ja eri ikäisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia Turun seudulla. Toiminnan tavoitteena on eriarvoisuuden vähentäminen ja osallisuuden edistäminen.
 • Tavoitteeseen päästään toisiltamme oppien ”sukupolvet yhdessä” periaatteella.
 • Fingerroosin säätiö on tulevaisuuden toimija Turun seudulla, ihmisten hyvin tuntema ja arvostava toimija, jonka toiminnasta välittyy kokonaisvaltainen ihmiskäsitys sekä sosiaalis-eettinen vastuu ikääntyneiden henkisestä, psyykkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. Säätiö tunnetaan luotettavuudestaan, asiantuntijuudestaan ja ylisukupolvisesta työotteestaan.

Säätiön arvopohjaa

Arvot:

 • Tasavertainen kohtaaminen
 • Osallisuuden mahdollistaminen
 • Rohkeus innovatiiviseen kasvuun ja uudistumiseen

Missio:

Ylisukupolvista yhteenkuuluvuutta, vuorovaikutusta ja kohtaamista vahvistamalla edistämme ikäihmisten ja heidän läheistensä hyvin-vointia ja osallisuutta.

Toiminnan nykytila

 • Tavoitteiden toteuttamiseksi säätiö kehittää, juurruttaa ja vakinaistaa erilaisia ja uusia toimintamalleja ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi Turun seudulla.
 • Kohderyhmänä ovat erityisesti ikääntyneet, jotka jäävät herkästi erilaisiin palvelukatveisiin. Työtä tehdään esimerkiksi yksinäisten, masentuneiden, pelokkaiden sekä päihdeongelmiin ajautuneiden ikääntyneiden ja heidän läheistensä parissa.
 • Tavoitteiden saavuttamiseksi säätiö toimii yhteistyössä järjestöjen, kuntatoimijoiden, yritysten, seurakunnan sekä muiden toimijoiden kanssa.
 • Toiminnan tavoitteena on osallistaa elinkaaren kaikki ikäryhmät vanhusten hyvinvoinnin edistämiseen