Fingerroosin säätiö

Fingerroosin säätiö edistää ikääntyneiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia, tukee nuoria ja perheitä ja tarjoaa yksilö- ja pienryhmätoimintaa. Teemme työtä toisiltamme oppien ”sukupolvet yhdessä” periaatteella. Toiminnan tavoitteena on osallistaa elinkaaren kaikki ikäryhmät hyvinvoinnin edistämiseen ylisukupolvisella työotteella.

Säätiö on kehittänyt Löytävän vanhustyön mallin, jota juurrutetaan Turun lisäksi myös Vakka-Suomessa. Työtä tehdään myös sen eteen, että työmuoto leviäisi alueella muihinkin kuntiin ja kaupunkeihin. Kaiken ikäisten hyvinvointia säätiö edistää ylläpitämässään Pansion Me-talossa sekä Syörään yhressaä – ja Arki Haltuun -hankkeiden avulla. Hyvinvointi alueella edistää myös ikääntyneiden hyvinvointia.

Kumppaneina ja rahoittajina Fingerroosin säätiötä tukevat muun muassa: STEA, STM, Turku ja Uusikaupunki, Me-säätiö ja LähiTapiola Varsinais-suomi.

Säätiö ottaa työnsä tueksi vastaan myös testamentteja. Pankkiyhteys: FI48 5710 0420 3736 31.

Säätiön hallitus vuonna 2020:

Fingerroosin säätiön hallitus. Vasemmalta puheenjohtaja Pekka Paju, Ulla-Maija Nikula, Ismo Räihä ja Sinikka Salo

Näin se alkoi - Fingerroosin säätiö

 • Yritysneuvos Markku Juhani Fingerroos ilmaisi v. 2008 tahtotilanaan, että hänen nimeensä perustettaisiin Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö
 • Säätiön puheenjohtajaksi Fingerroos kutsui yleislääketieteen emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelän hänen vanhusten hyväksi tekemän kunnioitettavan työn johdosta
 • Muistosäätiö rekisteröitiin 23.2.2011

Säätiön toiminta-ajatus ja tavoitetila

 • Fingerroosin säätiön toiminta-ajatuksena on edistää ikääntyneiden, perheiden ja eri ikäisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia Turun seudulla. Toiminnan tavoitteena on eriarvoisuuden vähentäminen ja osallisuuden edistäminen.
 • Tavoitteeseen päästään toisiltamme oppien ”sukupolvet yhdessä” periaatteella.
 • Fingerroosin säätiö on tulevaisuuden toimija Turun seudulla, ihmisten hyvin tuntema ja arvostava toimija, jonka toiminnasta välittyy kokonaisvaltainen ihmiskäsitys sekä sosiaalis-eettinen vastuu ikääntyneiden henkisestä, psyykkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. Säätiö tunnetaan luotettavuudestaan, asiantuntijuudestaan ja ylisukupolvisesta työotteestaan.

Säätiön arvopohjaa

 • Huolehtiminen ikääntyneistä lähimmäisen rakkaudella
 • Yhdessä tekeminen yli yliorganisaatiorajojen
 • Toiminnan vaikuttavuus
 • Oikeudenmukaisuus

Toiminnan nykytila

 • Tavoitteiden toteuttamiseksi säätiö kehittää, juurruttaa ja vakinaistaa erilaisia ja uusia toimintamalleja ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi Turun seudulla.
 • Kohderyhmänä ovat erityisesti ikääntyneet, jotka jäävät herkästi erilaisiin palvelukatveisiin. Työtä tehdään esimerkiksi yksinäisten, masentuneiden, pelokkaiden sekä päihdeongelmiin ajautuneiden ikääntyneiden ja heidän läheistensä parissa.
 • Tavoitteiden saavuttamiseksi säätiö toimii yhteistyössä järjestöjen, kuntatoimijoiden, yritysten, seurakunnan sekä muiden toimijoiden kanssa.
 • Toiminnan tavoitteena on osallistaa elinkaaren kaikki ikäryhmät vanhusten hyvinvoinnin edistämiseen