Skip to main content

Fingerroosin säätiön toiminta ja hankkeet

Fingerroosin säätiö edistää ikääntyneiden ja perheiden hyvinvointia ylisukupolvisella työotteella, jossa ihmisen elämänkaari nähdään kokonaisuutena. Syrjäytymistä, yksinäisyyttä ja huono-osaisuutta lievitetään tarjoamalla henkilökohtaisen avun lisäksi yhteisöjä ja ryhmätoimintoja, joihin kiinnittyä. Toiminnan tavoitteena on osallistaa elinkaaren kaikki ikäryhmät ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseen. Ympäristön voidessa hyvin myös ikääntyneiden hyvinvointi paranee.

Hanketoiminnassa pyrimme kehittämään ja juurruttamaan käyttöön toimintamalleja, joilla alueella asuvien ihmisten hyvinvointia voidaan parantaa. Kehitettyjen mallien vakiintuessa käyttöön etsimme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ja ideoita palvella ja auttaa ikääntyneitä ja perheitä Turussa ja lähialueilla.

Säätiö ottaa työnsä tueksi vastaan myös testamentteja. Pankkiyhteys: FI48 5710 0420 3736 31.

Tutustu tarkemmin toimintaamme!

Toimintamme

Panskiksen perhetyö

KiVASTi-hanke

Pilke -ryhmät

Maarian Kylätalo

Åbo Haloo

Päättynyt hanke: Syörään yhressä

Toimintakeskus Panskis

Kohtaamispaikka Tarina

Löytävä vanhustyö