Skip to main content
Ajankohtaista

Hae töihin Fingerroosin säätiöön!

Etsimme työntekijöitä!

Fingerroosin säätiö hakee kolmea työntekijää palkkatöihin vuodelle 2023!

Yhteisötyön kehittäjää haetaan Maarian kylätalolle vuodeksi 2023. Kyse on kokopäiväisestä työstä. Työ sisältää Maarian Kylätalon päivittäisen toiminnan koordinointia yhteistyössä aluekumppaneiden kanssa. Kylätalon koordinointi pitää sisällään asukkaiden kohtaamista, toiminnan organisointia, palveluohjausta ja tilajärjestelyitä. Työparityöskentely Maarian Kyläyhdistyksen projektityöntekijän kanssa ja yhteistyö Hyvinvoinnin Kipinä -hankkeen kanssa jossa kehitetään 18-29v ryhmätoimintaa. Työhön kuuluu toiminnan säännöllinen seuranta ja raportointi rahoittajalle, mahdollisesti myös uusien rahoitusmuotojen etsiminen ja hakeminen. Lähiesihenkilönä toimiminen mahdollisille työharjoittelijoille ja työkokeilijoille. Monialainen viestintä ja tiedotustyö joka pitää sisällään. (Asukasviestinnän, sidosryhmäviestinnän, yhteistyökumppanit ja mahdolliset kaupungin eri virkamiehet / palvelukokonaisuudet)

Hakemus 14.11.2022 klo 16.00 mennessä: saila.ayranto@fingerroos.net. Kysy lisää: Saila Äyräntö puh: 044 772 8921 tai Nina Pietikäinen puh: 044 4938733 7.11. klo 13-16, 9.11. klo 9-12 ja 11.11 klo 9-14

Hakuilmoitus!

Ohjaaja Pansion Me-talolle vuodeksi 2023. Kyse on kokopäiväisestä työstä. Ohjaaja kohtaa Me-talolla eri ikäisiä kävijöitä, suunnittelee ja toteuttaa erilaista harrastustoimintaa sekä tapahtumia, erityisesti lapsille. Ohjaajan tehtävänä on Me-talon kävijöiden ohjaaminen erilaisten toiminnallisten menetelmin, kuten taiteen, liikunnan ja leivonnan kautta. Tärkeä osa työtä on olla lasten henkisenä keskustelutukena ja tukea koulunkäyntiä. Ohjaajan työ toteutuu Me-talon avoimessa toiminnassa, erilaisissa kerhoissa sekä yksilöohjauksena. Työ sisältää myös toiminnan suunnittelua ja organisointia, viestintää sekä harjoittelijoiden ohjausta. Työ voi sisältää iltatyötä. Ohjaaja toimii osana Me-talon moniammatillista työyhteisöä Me-talon esimiehen ohjauksessa

Hakemus 14.11.2022 klo 16.00 mennessä: miika.neulaniemi@fingerroos.net. Kysy lisää: Miika Neulaniemi puh: 044 7299987 tai Nina Pietkäinen puh: 044 49 38733 Soittoajat: ti 1.11. klo 10-12, ke 9.11. klo 10-11.

Hakuilmoitus! 

Perheohjaaja Pansion Me-talolle vuodeksi 2023. Kyse on osapäiväisestä työstä. Perheohjaaja toimii työparina Me-talon kokopäiväiselle perheohjaajalle. Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa erilaista maksutonta toimintaa alueen perheille sekä koordinoida vaate- ja ruoka-apua. Työnkuvaan kuuluu myös perheiden tukeminen erilaisissa perhearjen haasteissa, kuten esimerkiksi vanhemmuudessa. Perheohjaaja toimii osana Me-talon moniammatillista työtiimiä. Työ voi sisältää iltatyötä.

Hakemus 14.11.2022 klo 16.00 mennessä: miika.neulaniemi@fingerroos.net. Kysy lisää: Miika Neulaniemi puh: 044 7299987 tai Nina Pietkäinen puh: 044 49 38733 Soittoajat: ti 1.11. klo 10-12, ke 9.11. klo 10-11.

Hakuilmoitus!