Skip to main content
Category

Hankkeet

Fingerroosin säätiön Löytävä Vanhustyö ja toiminta poikkeustilan aikana Turussa

By Ajankohtaista, Hankkeet

Löytävän vanhustyön toimintamalli on toiminut Turussa 6 vuotta. Sen rooli palveluverkoston vahvana toimijana on vakiinnuttanut paikkansa. Löytävän vanhustyön tunnettuus on koko ajan lisääntynyt niin julkisella puolella toimivien yhteistyökumppaneiden kuin järjestöjen piirissä.
Löytävä vanhustyön kolmen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen Tiimi tavoittaa kodeistaan ne ikääntyneet, jotka jäävät palveluiden ulkopuolelle. Kohderyhmänä ovat usein yksinäiset henkilöt, jotka ovat kohdanneet erilaisia elämän haasteita ja tarvitsevat tukea sekä selvittelyä arjen hallintaan. Asiakkaat eivät kykene itsenäisesti hakemaan itselleen palveluita tai eivät ole tietoisia heidän oikeuksistaan tiettyihin palveluihin ja etuisuuksiin. Löytävä työntekijät antavat asiakkaalle aikaa omaan kerrontaan ja rakentavat luottamusta sekä kohtaavat asiakkaan erityisellä läsnäololla kunnioittaen asiakkaan omia valintoja.

Asiakas ohjataan niiden tarvittavien palveluiden tai toimijoiden piiriin, jotka lisäävät arjessa selviytymistä, elämän iloa ja hyvinvointia. Tiimi kannustaa ja seuraa asiakkaan kokonaistilanteen edistymistä. Asiakkuus lopetetaan vasta kun asiakas on sitoutunut aloitettuun toimintaan ja hän itse on siihen valmis.

Suomen poikkeustila on maaliskuun alusta vaikuttanut myös Löytävän työn mallin työmenetelmien mukauttamiseen, jotta löytävä työ pystyy vastaamaan paremmin ikäihmisten tarpeita. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti riskiryhmään kuuluvia.
Lisääntynyt eristäytyneisyys ja yksinäisyys luo entistä enemmän epämukavuutta ja psyykkistä painetta. Omaiset ja läheiset eivät voi vierailla ikäihmisten luona. Yksinäisyys merkitsee turvattomuutta. Kyse on sisäisestä kokemuksesta. Turvattomuutta luo sekin, ettei kukaan soita ja kysy kuulumisia. Yksinäisyyden taustalla voi olla vaikeita elämänhistoriasta nousevia ja jopa traumaattisia kokemuksia. Poikkeusoloissa mielen voi vallata samankaltainen ahdistunut ja ylivirittynyt olotila, joka ihmisellä oli silloin kun alkuperäinen traumakokemus tapahtui. Stressaava tilanne saattaa lisätä päihteiden ja lääkkeiden käyttöä.

Puhelinkontakteissa asiakkaisiin poikkeustilan aikana pyritään luomaan turvallisuutta, toivoa ja luottamusta tulevaisuuteen. Puheluiden aikana asiakas voi vapaasti kertoa yksinäisyydestään, alakulostaan ja muista hänelle tärkeistä aiheista. Monet palvelut ovat saatavilla poikkeustilan aikana internet-sivujen kautta, mutta vain harvalla Löytävän vanhustyön asiakkaalla on mahdollisuutta käyttää näitä.
Asiakkaille annetaan ensinnä ratkaisuja konkreettisiin asioihin, kuten kauppa-asiointiin, lääkkeiden saamiseen ja oman hyvinvoinnin omatoimiseen toteuttamiseen. Löytävä työ on mukauttanut toimintaansa käyttäen luovia ratkaisuja. Näitä menetelmiä ovat esimerkiksi musiikin kuunteleminen yhdessä puhelun aikana, rentoutusharjoituksen ohjaaminen puhelimitse, runojen lukeminen tai laulaminen. Toimivaksi on koettu myös postikorttien lähettäminen, kirjaehdotusten antaminen ja erilaisten videolinkkien jakaminen. Nämä on koettu olevan hyviä toimintoja virkistämään mielialaa.
Seuraamme tiiviisti ajankohtaisia määräyksiä ja suosituksia ja selkeytämme hallituksen antamia määräyksiä asiakkaille. Löytävän työn rooli palveluverkostossa on poikkeustilan aikana nousut erityisen tärkeään arvoon ja toimintaa kehitetään jatkuvasti edelleen.

Asiakkaat, jotka eivät vastaa puhelimeen tavoitetaan kirjeitse. Jokaisesta löytävän asiakkaasta huolehditaan tasavertaisesti ja otamme myös uusia asiakkaita koronatilanteen aikana. Lupaamme vastata jokaiseen puhelinsoittoon. Palvelemme asiakkaita myös ruotsin kielellä.
Asiakkaat ohjautuvat Löytävän työn pariin julkisen puolen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta. Asiakas itse, omainen tai naapuri voi myös ottaa yhteyttä. Fingerroosin säätiön internet-sivuilta löytyy huoli-ilmauslomake, jolla voi anonyymisti ilmoittaa henkilön, josta on huolissaan.

Kuulumiset: Syörään yhressä-tiimi etätöissä poikkeusaikana

By Ajankohtaista, Hankkeet

Niin kävijät kuin yhteistyökumppanitkin ovat kyselleet meiltä, että mitä me nyt poikkeusaikana teemmemiten asiakastyötä tehdään etänä ja mitä uusia toimintatapoja olemme ottaneet käyttöön.  Tässä pieni katsaus siihen, millainen etätyöpäivämme normaalisti on. Syörään yhressä-tiimissä työskentelee tällä hetkellä kolme työntekijää. Saila ja Annika tekevät kokoaikaista työaikaa ja Piken työaika on n.25h/vko. 

Millainen on normipäivämme etätöissä, millaisia työtehtäviä siihen kuuluu?  

Töitä tehdään tällä hetkellä etänä, eikä yhteisöruokailuun osallistuvia kävijöitä olla voitu tavata reiluun kuukauteen. Työpäivät alkavat tyypillisesti kahvikupin äärellä. Käydään läpi sähköposteja ja sosiaalista mediaa, jonka jälkeen lähdetään vastailemaan viesteihin. Olemme säännöllisesti yhteydessä kaikkiin niihin kävijöihin, joihin on joku yhteys joko puhelimitse tai Messengerin kautta. Tällä hetkellä on käynnissä Turun kaupungin ideointivaihde Asukasbudjettiin. Keräilemme kävijöiltä ideoita oman asuinalueen kehittämiseen ja lisäämme niitä ehdotuksia asukasbudjetin sivuille 

Pike: ”Hyvän mielen aamukaffe-lähetyksessä olen mukana mahdollisuuksien mukaan seuraamassa keskustelua ja kommentoimassa. Vastaan Runosmäessä toimivasta Toimintatorstai-ryhmästä. Olen ollut säännöllisesti yhteydessä ryhmäläisiin ja kehittelemme uusia toimintoja Yhdessä-yhdistyksen työntekijän kanssa ja vaihdamme kuulumisia alueen tilanteesta.” 

Kotona olevat lapset tuovat oman lisäsäväyksen etätyöläisen päivää:  

Annika: ”Aika-ajoin työtehtävien ohi ajaa akuutti kotitalouskriisi, kun esim. barbin pinkki korkokenkä on hukassa. Silloin kaikki muu pysähtyy ja kenkää etsitään jostain sohvan välistä. Se menee samalla hyvin taukojumpasta.”

Useamman kerran viikossa kokoonnumme tiimipalaveriin ja koko työyhteisön kesken viikkopalaveriin. Uusien toimintatapojen kehittely ja pallottelu on jatkuvasti mielessä. Ideointikysymysten ja vastausten etsiminen – sekä niistä tiedottaminen. Aikaa päivässä kuluu myös hankkeeseen kuuluvaan paperityöhön, juoksevien asioiden hoitoon ja muuhun eteen tuleviin sekalaisiin asioihin. 

Mikä uusissa etätyötehtävissä on ollut mielenkiintoista?  

Yhteenkuuluvuus oman työyhteisön kanssa. Nopea reagointi ja mukautuminen tilanteeseen. Olemme lyhyessä ajassa luoneet toimintoja, joiden avulla työ on jatkunut katkeamattomana. Työtavat kehittyvät ja jalostuvat koko ajan ja niitä testaillaan rohkeasti.  

Tavallisessa työarjessa iso osa työajastamme kuluu ”kentällä” asiakastyössä. Nyt on luotu jokaisen kävijän kanssa uudenlainen vuorovaikutussuhde puhelimitse. Olemme kokeilleet myös mm. ryhmäpuhelua ja etäkävelyä yhdessä, ne kokeillut ovat olleet kivoja!  

Annika: ”On ollut mielenkiintoista haastaa itseään, miettiä monenlaisia tapoja pitää yhteyttä ihmisiin ja mennä hieman omille epämukavuusalueille esim. sosiaalisen median haltuunoton kanssa. Multitaskaaminen on saanut aivan uusia ulottuvuuksia tässä uudessa arjessa, jossa täytyy hoitaa työ- ja lapsiperhe-elämä samanaikaisesti.” 

Saila: ”Kun ensimmäisten hässäkkäviikkojen jälkeen tilanne on hieman normalisoitunut, on ollut mukava löytää uusia rutiineja etätyöstä mm. kävelysoitot, teams-palaveri verkostolle ja valtakunnalliseen ruoka-apuverkostoon osallistuminen. On ollut hienoa huomata viikkojen edetessä, miten eri toimijoiden välinen yhteistyö tiivistyy ja löytää uusia auttamisen ja tukemisen muotoja.” 

Minkä uuden asian olet oppinut nyt etätyöskentelyssä?  

 Työn jaksottamisen, päivän jakamisen osiin ja suunnittelun tärkeyden. Työpäivä tulee selkeästi alkaa ja loppua, teki sitten töitä kotona, toimistolla taikka luonnossa.

Saila: ”Olen oppinut lähettämään teams-videoneuvottelukutsuja ja muutenkin oppinut työskentelemään verkkoympäristössä. Tänään myös soitettiin ensimmäinen messenger-videopuhelu ryhmäläisten kanssa ja hyvin meni!” 

Pidämme yhteyttä asiakkaisiimme, mutta toivon saavani yhteyden vielä useampaan ruokailuissamme kävijään, joten soitelkaa tai laittakaa rohkeasti viestiä vaan, niin saamme yhteystietonne ja voimme olla yhteyksissä! 

Turun ja Vakka-Suomen löytävä vanhustyö poikkeusaikana

By Ajankohtaista, Hankkeet, Yleinen

LÖYTÄVÄ VANHUSTYÖ TURKU JA VAKKA-SUOMI

Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus on linjannut toimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa toistaiseksi.

Säätiömme toimitusjohtaja on linjannut seuraavat toimintaohjeet toiminnallemme:

  1. Löytävän vanhustyön henkilöstö on etätyössä toistaiseksi.
  2. Hankkeemme ryhmätoiminnot (Pilke ja Tarina) ovat keskeytyksissä toistaiseksi. Olemme puhelimitse yhteydessä ryhmätoimintojen asiakkaisiin ja tuemme tarvittaessa heitä keskustelun ja neuvonnan keinoin.
  3. Yksilöasiakkuudet hoidamme puhelimitse, olemme heihin yhteydessä heidän toiveidensa ja tarpeidensa mukaan.

Koronaviruksen riskit ikäihmisille (yli 70–vuotiaat) ja riskiryhmiin kuuluville ovat muita suuremmat. Virus aiheuttaa useammin vakavia oireita ikääntyneille ja niille, joilla on jo jokin perussairaus, kuten diabetes, sydänsairaus tai keuhkosairaus. Nyt on tärkeä välttää turhaa liikkumista, huolehtia käsihygieniasta sekä itsemme ja lähimmäistemme terveydestä.

Seuraamme tilanteen kehittymistä ja tiedotamme muutoksista toiminnassamme.

Turun toimintaan liittyvä yhteydenotot

Ansa Kainulainen

044 9751750

Laitilan toimintaan liittyvät yhteydenotot

Tuula Nikkilä

044 491 9122

Uudenkaupungin alueen toimintaan liittyvät yhteydenotot

Heidi Raussi                                            Orvokki Kolehmainen

044 491 8204                                         044 732 8362

Hyvän mielen hetkiä ja juttuluuri

By Ajankohtaista, Hankkeet, Yleinen

Fingerroosin säätiön Pansion Me-talon sekä Syörään yhressä -toiminnan työntekijät tarjoavat ilo, ideoita ja juttuseuraa! Etsi meidät Facebookista ja Instagramista joka ma-pe klo 10 & klo 15.30. #metaloturku #syöräänyhressä

Tämän lisäksi Me-talon työntekijät tarjoavat juttuseuraa joka ma-pe klo 12-15 numerosta 044 722 3970.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fingerroosin säätiön toimenpiteet koronaviruksen ehkäisyyn

By Ajankohtaista, Hankkeet, Yleinen

 

Tiedotamme tilanteesta tarkemmin alkuviikosta, seuraa viestintäkanaviamme. 

Mistä neuvoja? 

Turun kaupungin koronaneuvontapuhelin p. 02-266 271

Puhelin on tarkoitettu turkulaisille ja neuvontanumero palvelee arkisin klo: 8-15. Puhelusi tallentuu ja sinulle soitetaan takaisin. Neuvontapuhelimesta saat ohjausta ja neuvontaa koronavirukseen liittyen.

http://www.turku.fi/uutinen/2020-01-30_koronavirus-ajankohtaista-tietoa-ja-ohjeita

Valtakunnallinen neuvontanumero: 

Palvelu on auki arkipäivisin kello 8-21 ja lauantaisin kello 9-15. Neuvonnan numero on 0295 535 535.

Puhelinneuvonnasta ei kuitenkaan saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työntekijöitä haussa palkkatuella!

By Ajankohtaista, Hankkeet

Fingerroosin säätiön Syörään yhressä sekä Me-talo etsivät työntekijöitä! Ehtona 100% palkkatukioikeus.

Syörään yhressä toimintaan haetaan viikoittaisen ja yhteisöruokailun järjestämiseen ja toteuttamiseen eri Turun lähiöissä työntekijää. Työaika on noin 60% normaalityöajasta. Työ sisältää aikuisten kanssa tehtävää asiakastyötä, joten toivomme hakijalta tilannetajua sekä kykyä kohdata ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Hygieniapassi katsotaan eduksi. Miten hakea? Lähetä työhakemus ja cv: saila.holm@fingerroos.net 13.3. mennessä. Lisätietoja hankevastaava Saila Holmilta: 044 772 8921 / saila.holm@fingerroos.net

Pansion Me-talolle haetaan innostavaa ohjaajaa avoimeen toimintaan. Työaika on 50-60% normaalista työajasta. Haussa on erityisesti luovan toiminnan ohjaaja, lapsiin hyvän kontaktin saava ihminen. Työ edellyttää luovaa ja organisointikykyistä mieltä, sekä intoa heittäytyä. Työ alkaa keväällä 2020, ja kestää 6-8kk. Edellytämme 100% palkkatukioikeutta. Yhteystiedot: Miika Neulaniemi, miika.neulaniemi@fingerroos.net, 044 7299987.

 

 

 

 

 

 

 

 

Varsinais-Suomen Mielenterveysomaiset – FinFami ry jalkautuu Pansion Me-talolle

By Ajankohtaista, Hankkeet, Rekrytointi

FinFami ry järjestää Pansion Me-talolla infotilaisuuden tiistaina 28.1. klo 17.00. Tilaisuudessa Finfamin työntekijät esittelevät yhdistyksen toimintaa ja kertovat omaisen selviytymisprosessista.

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry edistää toiminnallaan omaisten hyvinvointia, kun perheessä tai lähipiirissä ilmenee mielenterveysongelmia tai päihdeiden väärinkäyttöä. Yhdistys tarjoaa tietoa sekä maksutonta keskusteluapua kaikille, jotka ovat huolissaan läheisensä mielenterveydestä tai päihteiden käytöstä.

Yhdistyksen työntekijä on myöhemmin tavoitettavissa Me-talolla maanantaisin 3.2. & 10.2. klo 12.00 – 13.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

Haemme työntekijää Turun Löytävään vanhustyöhön

By Ajankohtaista, Hankkeet, Rekrytointi

Fingerroosin säätiö edistää ikääntyneiden ja perheiden hyvinvointia. Käytämme työssämme ylisukupolvista työotetta, jota tukee vahva yhteistyöverkostomme. Löytävä vanhustyömme etsii ja löytää palveluiden katvealueelle jääneitä, yksinäisiä, tukea tarvitsevia ikääntyneitä.

Työmme Turun seudulla laajenee jatkuvasti ja haemme työntekijää Löytävään vanhustyöhön. Työ liikkuvaa, ja sisältää asiakkaiden kodeissa tehtävää työtä. Oman auton käyttömahdollisuus katsotaan hakijalle eduksi.

Toivomme hakijalta sosiaali- ja terveysalan ammatikorkeakoulututkintoa, kokemusta oman ja muiden työn koordinoinnista sekä innostavaa työotetta. Tarjoamme luovan ja kehittävän työyhteisön, monipuolisen tehtäväkuvan sekä kilpailukykyisen palkan. Haun yhteydessä hakijalta pyydetään CV palkkatoiveineen.

Sähköiseen hakuu pääset klikkaamalla alla olevaa ilmoitusta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haastattelut järjestetään kaksivaiheisena (yksilö- ja ryhmähaastattelu) alustavasti to 23.1. ja pe 24.1.

Lisätietoja: olli.toivonen@fingerroos.net