Säätiössämme on käynnistynyt Åbo Haloo -hanke
(2018 – 2021)

Hankkeen tarkoituksena on järjestää yhteistä ryhmätoimintaa ruotsinkielisille ja suomenkielisille 60+ -ikäisille sekä kehittää verkostomaista yhteistyötä ruotsin- ja suomenkielisten toimijoiden välillä. Perustettavat ryhmät voivat olla avoimia tai suljettuja ja ne kokoontuvat säännöllisesti. Toiminta sisältää keskustelua, vertaistukea, toiminnallisuutta, kulttuuri-, taide- ja luontoelämyksiä. Tarkempi ohjelma suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa. Åbo Haloo-ryhmä on siirtynyt kesätauolle ja aloitamme syyskauden  keskiviikkona 11.9.2019 kello 14.00 Fingerroosin säätiön tiloissa,  Yliopistonkatu 24 A 7, Turku. Hyvää kesää! Jos olet kiinnostunut  toiminnasta, niin ota yhteyttä Johaniin.  Hanketta rahoittaa Svenska kulturfonden.

Inom vår stiftelse har initierats Åbo Haloo-projektet (2018-2021), vars uppgift är att ordna gemensam verksamhet för svensk- och finskspråkiga i åldern 60+ samt utveckla nätverksliknande verksamhet mellan svensk- och finskspråkiga aktörer. Grupperna som grundas kan vara öppna eller slutna och de samlas regelbundet. Innehållet i verksamheten består av diskussioner, kamratstöd, aktiviteter, kultur-, konst- och naturupplevelser. Mera specifikt program planeras tillsammans med deltagarna. Åbo Haloo-gruppen är nu på sommarledigt och vi inleder höstterminen  onsdagen den 11.9.2019 kockan 14.00 på Fingerroos stiftelsen,  Universitetsgatan 24 A 7, Åbo. Ha en skön sommar! Om du är intresserad av  verksamheten kontakta Johan Finne. Projektet stöds av Svenska kulturfonden.

Lisätiedot/Tilläggsuppgifter:

Johan Finne
Tfn. 0400 525 851
johan.finne@fingerroos.net