Skip to main content

FINGERROOS STIFTELSEN 

Fingerroos stiftelsen främjar äldres psykiska och fysiska välbefinnande, stöder ungdomar och familjer och erbjuder individuellt stöd och gruppverksamheter för alla åldrar. Genom att stärka sammanhållningen, interaktionen och mötet mellan olika generationer främjer vi välbefinnande och inkludering hos våra målgrupper.

Stiftelsen har utvecklat verksamhetsmodellen upphittande äldrearbete som utförs i Åbo, Vakka-Suomi och i kommuner som Töfsala, Masku, Nousis och Virmo. Stiftelsen främjar välbefinnandet för människor i alla åldrar i aktivitetscentret Panskis som upprätthålls av Stiftelsen samt genom verksamheten som ordnas på Maarian Kylätalo.

Historia

  • År 2008 uttryckte företagsråd Markku Juhani Fingerroos sin önskan att grunda Markku Juhani Fingerroos minnesstiftelse i hans namn
  • Som stiftelsens ordförare valdes professor Sirkka-Liisa Kivelä på grund av hennes respektabla arbete för äldre
  • Minnesstiftelsen registrerades 23.2.2011

Stiftelsens värdegrund

Värden:

  • Jämlika möten
  • Möjliggör inkludering
  • Mod för innovativ tillväxt och förnyelse

Mission:

Genom att stärka sammanhållningen, interaktionen och mötena mellan generationerna främjar vi äldres och deras närståendes välbefinnande och delaktighet.

Uppsökande äldrearbete

Vad är upphittande äldrearbete? 

Det upphittande äldrearbetet är riktat till personer över 60 år som befinner sig i en utmanande livssituation, som inte har tillräckligt med stödtjänster eller som befinner sig helt utanför stödsystemet. Upphittande äldrearbetet når ut, vägleder och stöttar äldre till de aktiviteter och tjänster de behöver. Upphittande äldrearbete är målinriktat och professionellt. 

Upphittande äldrearbete är kostnadsfritt för kunden och verksamheten stöds av Veikkaus medel.  

Hur kommer man som kund till upphittande arbetet? 

Med upphittande äldrearbetets sakkunniga kan vem som helst ta kontakt, som känner en oro över en äldres välbefinnande. Kontaktpersonen kan vara den äldre själv, en anhörig, annan närstående eller en professionell.  

Till upphittande äldrearbetet kan man också göra en orosanmälan genom att ringa eller posta det bifogade formuläret till vårt kontor. Du kan ladda ner (finska) formuläret här.

Vad kan upphittande äldrearbetet erbjuda? 

Individuellt klientarbete 

Vi möter våra kunder utan brådska och kartlägger den äldres önskemål och livssituation. Arbetet sker hemma hos kunden, på vårt kontor eller på annan överenskommen plats samt per telefon. Som arbetsmetoder använder vi bland annat rådgivning, vägledning, stöd, motivation och ledsagning. Äldrearbetets sakkunnig ser till att de överenskomna sakerna blir gjorda eller att kunden anslutit sig till aktiviteter och/eller tjänster. Kundrelationens varaktighet bestäms efter kundens individuella behov.  

Det individuella klientarbetet utförs i Åbo, Nystad, Letala, Töfsala och Vemo, Masku, Nousis och Virmo. 

Panskis aktivitetcenter

Sidan uppdateras…

Maarian Kylätalo

Sidan uppdateras…